ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาตำบล
งานบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานควบคุมภายใน
การจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการปฏิบัติงาน
การบริหารงานการดำเนินงาน
การให้บริการ
นโยบาย No Gift Policy
การป้องกันการทุจริต
ระบบ Back Office


  หน้าแรก     ขนาดที่ตั้ง เนื้อที่ 

ขนาดที่ตั้ง เนื้อที่
ขนาดที่ตั้ง เนื้อที่  

ที่ตั้ง เนื้อที่ ขนาด และอาณาเขต

             องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดนครราชสีมา   มีระยะทาง 52 กิโลเมตร      ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอจักราช
มีระยะทาง 12 กิโลเมตร
            องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก มีเนื้อที่ทั้งหมด 65 ตารางกิโลเมตร หรือ 40,885 ไร่
            องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุกถือเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
 
            ทิศเหนือ ติดต่อตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ   และตำบลศรีละกอ    อำเภอจักราช   จังหวัดนครราชสีมา     โดยให้มีแนวเขตเริ่มต้นที่จุดตัดระหว่างถนนสายบ้านท่าช้าง – บ้านโกรกไม้แดง กับถนนสายบ้านท่าช้าง - บ้านหนองไผ่   บริเวณพิกัด TB 132528      ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้      ตามถนนสายบ้านท่าช้าง – โกรกไม้แดง ถึงถนนสาขาเข้าห้วยโกรกหว้า บริเวณพิกัด TB 165511 ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ไปถนนสายเข้าห้วยโกรกหว้า      และตามแนวกึ่งกลางห้วยโกรกหว้า ถึงลำจักราชบริเวณพิกัด TB 191501 ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร  ไปตามแนวกึ่งกลางลำจักราชถึงคลองฆ้องระวัง บริเวณพิกัด TB 194490 ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ไปตามกึ่งกลางคลองฆ้องระวัง สิ้นสุดที่ห้วยยายโต้น บริเวณพิกัด TB 286457 ระยะทางประมาณ 10.5 กิโลเมตร รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 19 กิโลเมตร
 
             ทิศตะวันออก    ติดต่อตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา     โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากห้วยยายโต้น บริเวณพิกัด TB 286457    ไปทางทิศใต้ตามทางเก่าถึงห้วยลึก        ที่หลักเขตบริเวณพิกัด TB 286430 ระยะทางประมาณ 2.6 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกตามจุดกึ่งกลางห้วยลึก     ถึงทางเก่าหลักเขต บริเวณพิกัด TB 278430 ระยะทางประมาณ 0.8 กิโลเมตร   ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านที่ดินทำไร่ สิ้นสุดที่ถนนสายบ้านทรัพย์เจริญ-บ้านมาบดินทราย      บริเวณพิกัด  TB 263422    ระยะทางประมาณ 1.7 กิโลเมตร รวมระยะทางด้านทิศตำวันออกประมาณ 5.1 กิโลเมตร                                                        
                
            ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลสารภี อำเภอหนองบุนมาก จังหวัดนครราชสีมา     โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากถนนสายบ้านทรัพย์เจริญ-บ้านมาบดิน      บริเวณพิกัด TB 263422         ไปทางทิศตะวันตกผ่านมาบป่าแดง มาบหินเหล็กไฟตามจุดกึ่งกลางห้วยลุงสาน ถึงถนนสายเข้าหนองบัวขาว บริเวณพิกัด TB 239419 ระยะทางประมาณ 2.6 กิโลเมตร    ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ    ผ่านที่นา    ถึงถนนสายบ้านวังวารี-สารภี ถึงห้วยโกรกปูน บริเวณพิกัด TB 227436 ระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร     ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามจุดกึ่งกลางห้วยโกรกปูน ถึงลำจักราช บริเวณพิกัด TB 206425 ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวกึ่งกลางลำจักราชถึงคลองสารเพชร บริเวณพิกัด TB 197437ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวกี่งกลางคลองสารเพชร สิ้นสุดที่ทำนบตามเนียม   ที่เขตบ้านดอนหนองจิก บริเวณพิกัด TB 148404 ระยะทางประมาณ 6.5 กิโลเมตร     รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 15.3 กิโลเมตร
 
            ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย และตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา     โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากทำนบตาเนียมที่เขตบ้านดอนหนองจิก            บริเวณพิกัด TB 148404    ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ        ผ่านแนวเขตบ้านดอนหนองจิกไปตามถนนสายบ้านดอนหนองจิก -หนองบัวพะเนียด ผ่านหนองอุโลก บริเวณพิกัด TB 120436 ตัดผ่านถนนสายบ้านหนองหัวแรด-บ้านท่าช้าง บริเวณพิกัด TB 114459 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหนองบัวพะเนียด    ด้านทิศตะวันตก บริเวณพิกัด TB 133473 ระยะทางประมาณ 10.9 กิโลเมตร ไปตามถนนสายหนองบัวพะเนียด     ถึงถนนสายบ้านหนองไผ่-บ้านท่าช้าง บริเวณพิกัด TB 143481 ระยะทางประมาณ 1.4 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ    ตามถนนสายบ้านหนองไผ่-บ้านท่าช้าง     สิ้นสุดที่จุดตัดระหว่างถนนสายบ้านหนองไผ่ - บ้านท่าช้างกับถนนสายเข้าบ้านท่าช้าง-บ้านโกรกไม้แดง บริเวณพิกัด TB 132528 ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 17.3 กิโลเมตร
 

 

สายตรงนายก อบต.สีสุก

นายไชยย  ทองกระโทก
เบอร์โทรศัพท์ 089-2833611
สายตรงปลัด อบต.สีสุก

สิบตำรวจเอกหญิงณัฐญาณ์  บาตรโพธิ์
เบอร์โทรศัพท์ 081-3215782
การให้บริการ
รวมลิ้งต่างๆ อบต.สีสุก
ร้องเรียนการทุจริต
แบบวัด(EIT)

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT)
ขอเชิญร่วมประเมินความโปร่งใสและคุณธรรมการบริหารงาน อบต.สีสุก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.สีสุก
งานกิจการสภา
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 9 คน
หมายเลข IP 3.236.83.154
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,709,219

ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 1718 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 17 มิถุนายน 2567
แบบสอบถาม
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
อบต.ในเครือข่าย

การจัดการความรู้ อบต.สีสุก (KM)
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
เลขที่ 94 หมู่ที่ 1 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
Tel : 0-4475-6160
Email : sisuk_99@hotmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์